Wiara religijna

Czym jest wiara religijna? Jakie przeżycia można określić, jako doświadczenia duchowe? Ohttp://mikado.bialystok.pl/ tym wszystkim poczytasz w niniejszym artykule poświęconym systemom wiary i definicjom oraz pojęciom z nimi związanymi.
Jako wiarę religijną traktuje się postawy osobowe jednostki ludzkiej, które są definiowane na bardzo odmienne sposoby. Najważniejsze jest wspomnienie między innymi o tym, jak duży wpływ na ukształtowanie się tego pojęcia miał platoński intelektualizm. To w tych poglądach bowiem zaczęto rozróżniać mniemanie oraz wiedzę. Pierwsze, czyli mniemanie nazywano z greckiego języka terminem doxa, z kolei wiedzę definiowano jako episteme.

Europejczycy byli zdania, że wiara jest po prostu niemożliwa do pełnego pojęcia, całkowitego poznania i że zawsze to będzie obszar, który będzie przez człowieka niezgłębiony, niezależnie od pojętności intelektualnej jednostki religijnej. Postawy wiary, jakie są charakterystyczne dla wyznawców danej religii to przekonanie o istnieniu Boga, w dowolnej postaci- w zależności od wyznawanej religii. To pociąga za sobą natomiast postawę 'wierzę, że'. Zdaniem nauk wyznawców platońskiej myśli, skoro wierzę, to nie jestem przekonany, zatem było to tylko przypuszczenie odnoszące się do Absolutu, a nie pewność na sto procent. Jeżeli natomiast chodzi o religie takie jak chrześcijaństwo, czy też islam,aby przejść na stronę kliknij tutaj. to w nich pojmuje się istotę boską jako jedność, absolut, który przewyższa umysł człowieka, zatem to jest coś naturalnego, że jednostka ludzka nie potrafi wyjaśnić słowami i ogarnąć swym intelektem pojęcia wiary, traktując ją raczej nie jako coś będącego efektem kierowania się rozsądkiem i rozumem, ale zwłaszcza przejaw duchowości.
Autor artykułu: