Religijne odmienności

Bardzo często mówi się stereotypowo, że każdy system religijny, jaki dziś mamy i który zrodził się tysiące lat temu i nadal jest na całym świecie rozsianych mnóstwo jego wyznawców, jest do siebie mocno zbliżony. Nierzadko pada sformułowanie, że każda religia ma tego samego Boga, a jedyne, co je odróżnia to inna forma dążenia do bycia szczęśliwymtaśmy aluminiowe 1050a w kontakcie z Bogiem i poznanie swego Bóstwa oraz inne jego określanie, a to wynika między innymi z potężnych różnic kulturowych, świadomościowych oraz językowych. Na pewno coś w tym jest, bowiem analizując w szczegółach przykładowo dwie najpotężniejsze religie świata, jakimi są chrześcijaństwo i islam, można dostrzec naprawdę bardzo dużo podobieństw, jednak między wszelkimi kluczowymi systemami wierzeń niestety jest bardzo wiele różnic. Jakie? Sprawdź dalej. Poświęciliśmy temu niniejszy artykuł.
Zacznijmy od tego, jakie jest podejście wyznawców określonych systemów wierzeń do istoty boskiej. I tak, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to ludzie wyznają wiarę w boga kochającego, miłosiernego, wybaczającego grzechy, występującego w postaci Trójcy Świętej- Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. Kiedy mowa o hinduizmie to sytuacja jest kompletnie inna, bowiem dąży się do Brahman czyli do jedności, która jest jedna i konkretna, ale prowadzą do niej rozmaite liczne bóstwa wyrażane zarówno jako bogowie jak i boginie.

W związku z tym, dla przykładu porównując – religia chrześcijańska stanowi religię typowo monoteistyczną, a więc z jednym bogiem, z kolei hinduizm to tradycyjna religia politeistyczna, a więc stawiająca na więcej niż jedno bóstwo.
Popularnym systemem wierzeń jest islam, a jego wyznawców nazywa się Muzułmanami. Oni wyznają wiarę w jednego Boga, którym jest Allah, a do niego prowadzić mają przeopowiednie oraz nauki najważniejszego w całym islamie proroka, jakim jest Mahomet. Jeśli chodzi zaś o system wierzeń buddyjskich, to wyznawcy tejże religii kompletnie nie powinni wierzyć w istotę boską, a mylnie rozumie się, że bogiem jest w tym systemie Budda. Sam Budda nigdy nie nakazał określania się jako Bóg, na przestrzeni pokoleń rozwijania się buddyzmu, to właśnie ludzkość wyznająca tę religię uczyniła z Buddy istotę boską. W ruchu New Age natomiast Bogiem jest istota ludzka.
Autor artykułu: solgar