New Age

Jako New Age rozumie się specyficzny system wierzeń, który określa się nie tyle religią na równi na przykład z chrześcijaństwem, czy mającym równie długą historię islamem bądź judaizmem, ale zwłaszcza traktuje się to jako ruch religijny. Jest on oparty na dążeniu do tego, aby jednostka zetknęła się z boskością, ale człowieka, a celem nadrzędnym jest ciągłe wzmacnianie naszej ludzkiej wewnętrznej mocy. Generalnie nie chodzi o to, by zmierzać w kierunku Bóstwa, jakie byłoby rozumiane w kontekście transcendentalnym. Nie ma zdaniem propagujących ten system wierzeń żadnej istoty sacrum, która stworzyłaby świat i narzucała mu taki a nie inny bieg i obraz. Wszystko to dzieło starań i zachowań uzależnionych stricte od jednostki ludzkiej.
Ten, kto uznaje się za członka ruchu religijnego zwanego New Age jest równoznaczny z reprezentantem światopoglądu przekonującego o tym, że to właśnie każdy z należących do New Age ma tak nieograniczone możliwości, że to on sam w sobie jest Bogiem w swym własnym życiu.

Postrzega siebie jako wszechświat oraz kosmos, a więc wszystko to, co czuje, co odbiera z otaczającej go rzeczywistości, jest przez niego traktowane jako indywidualne i na jego własny sposób boskie. New Age jest eklektycznym światopoglądem, ponieważ zawiera w sobie mnóstwo starożytnych tradycji duchowych. W pewnym zakresie New Age nawiązuje do hinduizmu, gdzie jest odniesienie do licznych istot bożych oraz bogiń, z kolei w New Age wszystko może być interpretowane przez jednostkę jako boskie. Duchowość dostrzegaWelur się nawet w inteligencji, bystrości, boskości, czy też emocjach. Z kolei za źródło tego wszystkiego traktuje się Ziemię.
Autor artykułu: organizacja wesel Szczecin