Nazarejczycy

Nazwa Nazarejczycy odnosi się do zbiorowości ludzkiej, która stanowiła pierwszą religijną wspólnotę chrześcijańską. Nazarejczykami byli pierwsi wyznawcy naszej religii w Dziejach Apostolskich. Z czasem natomiast tym samym mianem zaczęto określać sektę chrześcijańską jaka utworzyła się w czwartym stuleciu. Były to ludy pochodzące z obszarów Jerozolimy.
Dawni wyznawcy chrześcijaństwa, których określa się jako Nazarejczyków, cechowali się tym, iż dysponowali oni prawem mojżeszowym oraz przestrzegali zwyczajów, kultu oraz tradycji i obrządków typowych dla Żydów. Było to przykładowo obrzezanie.

Nieco wspólnego Nazarejczycy mieli też z jedną z judeochrześcijańskich grup religijnych jaką była uznawana za chrześcijańską sektę grupa ebionici. W przypadku tej zbiorowości oraz Nazarejczyków różnica tkwi w tym, że nie odrzucano wiary w to, że Jezus Chrystus został poczęty w sposób dziewiczy. Jeżeli chodzi natomiast o współczesną charakterystykę Nazarejczyków, to w zasadzie śmiało można powiedzieć, że jest ona utartą grupą religijną nawet po dziś dzień, a wyrazem tego okazuje się kościół protestancki, w którym nadal zachowało się mnóstwo tego typu wierzeń.
O chrześcijanach w dzisiejszym tego słowa pojęciu zaczęto mówić natomiast już na etapie kształtowania się Nowego Testamentu, a nazwa chrześcijanie pada na kartach tej części Biblii aż trzy razy. Żydzi natomiast definiowali nazarejczykami po prostu wszystkich chrześcijan. Nadal natomiast ten termin językowy funkcjonuje i stanowi on często używane określenie we współczesnym języku hebrajskim, mimo że jeszcze w stuleciu czwartym był to termin nawiązujący do określenia sekty chrześcijańskiej.
Autor artykułu: