Klasyfikacja religii

Najważniejszy podział powszechnie znanych i występujących na świecie systemów wierzeń religijnych oparty jest z reguły na przekonaniu o klasyfikacji, którą otwiera na pierwszym miejscu chrześcijaństwo, tuż za nim występuje islam, a w dalszejkolejności następne wiary- judaizm, buddyzm hinduizm, ruch New Age. Nie jest to jednakże jedyny wyszczególniany przez religioznawców podział systemów wiary. Więcej o tym w dalszych fragmentach.
Kiedyś, znawcy historii stawiali po prostu na religie chrześcijańskie oraz na pogaństwo i judaizm. Takie trzy kategorie były zdecydowanie najbardziej wiodące. Wystarczała ta klasyfikacja przez stulecia, ale kiedy zaczęły się częstsze kontakty ludów europejskich z innymi cywilizacjami, klasyfikacja zaczęła być niewyczerpująca tematu religii świata.

Wtedy trzeba było wprowadzić dodatkowy podział, i to był właśnie moment, gdy trójelementową hierarchię poszerzono o buddyzm, hinduizm oraz islam. Ponadto, nie zapominajmy też, że klasyfikacja ta przetrwała po dziś dzień i nadal jest stosowana, lecz stanowi zupełnie prymarną klasyfikację. W jej obrębie, podobnie jak i w obrębie poszczególnych wyżej wspomnianych systemów wierzeń wyróżnia się wiele osobnych podkategorii rozlicznych ruchów religijnych.
Co więcej, warto wspomnieć, że ta zupełnie podstawowa klasyfikacja religijna niestety nie sprawdza się w licznych przypadkach, kiedy mowa o gruntowniejszych analizach systemów wierzeń. Co mamy na myśli? Wystarczy, że weźmiemy pod uwagę wierzenia pierwotnych ludów, czyli religie plemienne. Nie pasują oneOrganizacja konferencji dla firm Zakopane w zasadzie do żadnej z religii wcześniej wymienianych, a są wspólnie łączone i wrzucane do jednego wielkiego wora jakie określa się częstokroć mianem pogaństwa. Nie jest to zbyt precyzyjne, bowiem wiele tych ruchów ma cechy wspólne z innymi, powszechnie znanymi religiami.
Autor artykułu: instalacje gazowe lpg Gniezno