Jezulogia

Ciekawym zagadnieniem naukowym w zakresie szeroko interpretowanej teologii i jej wielorakich dziedzin okazuje się Jezulogia, czyli inaczej jezusologia. Jak wskazuje na to już samo słowotwórstwo, które niewątpliwie nawiązuje do religii chrześcijańskiej, tego typu doktryna religijna zgłębiafrezowanie Wrocław tematykę Jezusa Chrystusa i jego świętości oraz relacji z Jezusem Chrystusem jednostki ludzkiej.
Podstawą jezusologii jest przekonanie o tym, że to jedna z trzech postaci bożych w chrześcijaństwie. Jest to syn Boży, któremu w Trójcy Świętej towarzyszy Bóg Ojciec oraz Duch Święty. Opisywana refleksja bazuje na przeciwstawieniu się postanowień soborowych właśnie na temat boskości postaci Jezusowej. Ponadto wyznawcy tego przekonania bazują też na odrzuceniu unii hipostatycznej.

Przede wszystkim naukowcy zgłębiający jezusologię koncentrują swe rozważania na postaci historycznego Jezusa Chrystusa jako Jezusa z Nazaretu.
Wydawać by się mogło, że omawiana forma refleksji nad chrześcijańską postacią Jezusa to coś zupełnie nowego, ale w rzeczywistości tendencje te funkcjonowały już wśród mędrców i myślicieli starożytnych. Było to typowe dla judeochrześcijańskiej chrystologii. Ponadto, warto także podkreślić, że nawiązanie do charakteryzowanej jezusologii pojawiało się także w chrystologii Albrechta Ritschla. Wykazywały z tendencjami jezulogicznymi duże powiązania także elementy teologii liberalnej. Ponadto to standardowe refleksje ruchu filozoficznego zwanego neomarksizmem, w którym Jezus Chrystus jest postrzegany jako najważniejszy obiekt ludzkiej wiary, a także podstawowe źródło miłości i dobrości. Neomarksistowscy wyznawcy są jednakże przeciwni teorii, że to od Jezusa Chrystusa wzięło się natomiast ludzkie zbawienie.
Autor artykułu: instalacje sanitarne kraków