Islam

Zaraz po chrześcijaństwie najbardziej charakterystyczną religią na świecie oraz cieszącą się największym zainteresowaniem, co przekłada się na najliczniejszą grupę wyznawców, okazuje się przede wszystkim islam. Na czym się on opiera? Poniżej przedstawiamy krótki poradnik dla wszystkich zaciekawionych tym niezwykłym i coraz popularniejszym systemem religijnym.
Wyznawców islamu określa się mianem muzułmanów. Są oni przekonani o istnieniu jednej istoty boskiej, a mianowicie Boga zwanego dla nich Allahem. Ich świętą księgą jest Koran. Podobnie jak w chrześcijaństwie, Bóg w rozumieniu statystycznego muzułmanina jest w nieskończony sposób przewyższającą człowieka istotą, która stworzyła wszechotaczający nas świat, ale też i jest źródłem wszystkiego, jest na nim dobre oraz złe.

To od niego zależy los każdej jednostki na tym świecie i w jakiś sposób, najczęściej człowiekowi kompletnie niemożliwy do zrozumienia, Bóg Allah wybiera taki a nie inny los dla człowieka. Jako sędzia najwyższy Allah jest bardzo surowy oraz potężny w swej mocy, z kolei na przejaw jego miłosierdzia mogą liczyć tylko ci, którzy czynią ogólnie dobro. Jeśli chodzi o to, jakie są relacje jednostki ludzkiej z istotą sacrum, to mowa o relacjach na linii sługa – pan. W wierze muzułmańskiej wyznaje się wiarę w wielu proroków, którzy dla tej religii są wręcz nieodłącznymi postaciami, ale za kluczowego proroka od zawsze islamiści uznają Mahometa. To on jest ich przewodnikiem duchowym, który prowadzi ich przez życia i z jego nauk powinni czerpać wiedzę o świecie i o tym, jak żyć dobrze.
Autor artykułu: