Hinduizm

Spośród rozmaitych rodzajów systemów wierzeń, jednym z najpowszechniejszych i plasujących się w hierarchii w pierwszej piątce religii świata, warto wyróżnić hinduizm. Jego podstawą jest przekonanie o kulcie jednej istoty Boskiej, jaka stanowi jedność zwaną w hinduizmie Brahman. Mimo, że jest to jedyna istota boska w różnych przedstawieniach, a praktycznie można mówić o niezliczonej ilości bogiń oraz bogów w 'mniejszej' formie. Jako sacrum określa strop filigran się zarówno elementy krajobrazu takie jak rzeki, czy jeziora, ale też obiekty a zwłaszcza sakralne typu świątynie, jak i figury uosabiające bóstwa, czyli rzeźby, a nawet zwierzęta.
Jeżeli chodzi o to, gdzie w życiu hinduistycznych zwolenników powinien być uplasowany człowiek, to mowa przede wszystkim o jego pozycji w obecnym żywocie zależnej od tego, jak jednostka zachowywała się we wcześniejszych wcieleniach. Jest tu wiara w reinkarnacje, czyli wiele żyć człowieka.

Dla przykładu – ci, którzy we wcześniejszym życiu robili źle, niestety w obecnym żywocie nie mogą liczyć na pozytywne doświadczenie i szczęście w ludzkim rozumieniu. Jako podstawowe dążenie każdego człowieka wyróżnia się uwolnienie duszy od prawa karmy. Chodzi o to, żeby mieć stan spokoju, bez przymusowej bezustannej reinkarnacji, czyli wciąż kolejnych przemian.
Istnieją trzy dopuszczalne w hinduizmie sposoby na przerwanie reinkarnacji, czyli zaprzestanie odradzania się. Jest to w pierwszej kolejności całkowite oddanie się bóstwu i poświęcenie mu życia,żwir po drugie dopuszcza się też rozwój na ścieżce poznania, co prowadzi do uzyskania Brahman, czyli jedności, a dziać się to ma poprzez medytację. Po trzecie zaś, dopuszcza się, aby hinduista był gorliwym wyznawcą wiary, uczestnicząc w wielorakich tradycjach, zwyczajach, obrzędach oraz rytuałach i ceremoniach religijnych w swym charakterze, które doprowadzą go do wiecznego szczęścia.
Autor artykułu: http://mocbalansu.pl