Chrześcijaństwo

Do powszechnie znanych systemów religijnych zarówno licząc od zarania dziejów, jak i patrząc na współczesną klasyfikację wierzeń najpopularniejszych na świecie, zalicza się judaizm, buddyzm, czy też islam oraz hinduizm. Zdecydowanie najwięcej jest natomiast wyznawców religii chrześcijańskiej. Na podstawie statystyk sprzed kilku lat, […]

Więcej...

Nazarejczycy

Nazwa Nazarejczycy odnosi się do zbiorowości ludzkiej, która stanowiła pierwszą religijną wspólnotę chrześcijańską. Nazarejczykami byli pierwsi wyznawcy naszej religii w Dziejach Apostolskich. Z czasem natomiast tym samym mianem zaczęto określać sektę chrześcijańską jaka utworzyła się w czwartym stuleciu. Były to ludy pochodzące […]

Więcej...