New Age

Jako New Age rozumie się specyficzny system wierzeń, który określa się nie tyle religią na równi na przykład z chrześcijaństwem, czy mającym równie długą historię islamem bądź judaizmem, ale zwłaszcza traktuje się to jako ruch religijny. Jest on oparty na dążeniu do […]

Więcej...

Religijne odmienności

Bardzo często mówi się stereotypowo, że każdy system religijny, jaki dziś mamy i który zrodził się tysiące lat temu i nadal jest na całym świecie rozsianych mnóstwo jego wyznawców, jest do siebie mocno zbliżony. Nierzadko pada sformułowanie, że każda religia ma tego […]

Więcej...