New Age

Jako New Age rozumie się specyficzny system wierzeń, który określa się nie tyle religią na równi na przykład z chrześcijaństwem, czy mającym równie długą historię islamem bądź judaizmem, ale zwłaszcza traktuje się to jako ruch religijny. Jest on oparty na dążeniu do […]

Więcej...

Wiara religijna

Czym jest wiara religijna? Jakie przeżycia można określić, jako doświadczenia duchowe? O tym wszystkim poczytasz w niniejszym artykule poświęconym systemom wiary i definicjom oraz pojęciom z nimi związanymi. Jako wiarę religijną traktuje się postawy osobowe jednostki ludzkiej, które są definiowane na bardzo […]

Więcej...