Antropologia religijna

Pojęcie antropologii religii odnosi się do potężnej dziedziny jaką jest antropologia kulturowa. Jej celem nadrzędnym jest prowadzenie gruntownych badań mających na celu wykazywanie powiązań na linii cechy społeczeństwa oraz religii jakie są w tych badanych obszarach wyznawane. Nierzadko jako antropologię religii uznaje się antropologię religijną, a warto zaznaczyć, że jest to kompletnie inna nauka, zajmująca się zupełnie innymi zagadnieniami.
Jeżeli chodzi o naczelnych reprezentantów tej dziedziny wiedzy, to za najbardziej znaną uznaje się Mary Douglas, która była pochodzenia brytyjskiego. Żyła ona i działała w swojej dziedzinie antropologicznej w dwudziestym wieku. Zmarła natomiast w roku 2007, mając osiemdziesiąt sześć lat.

Przez całe swoje życie była związana z najstarszą londyńską uczelnią wyższą, jaką jest University College. Była ona członkinią tak zwanej antropologicznej nowoczesności, czyli Antropologicacal modernism. Jej inicjatorem był natomiast Bronisław Malinowski, który działał jako znamienity profesor School of Economics także znajdującej się na terenie Londynu. W naszym kraju również antropologia religii była dziedziną silnie rozwijającą się, nawet parę dekad temu i odpowiedzialny za to w bardzo dużym stopniu był profesor Andrzej Wierciński. To on zgłębiał tematykę gruntownego badania rozkwitu świadomości religijnej w jednostce ludzkiej. Opracował on kilka standardowych etapów- magiczno-religijny, filozoficzny, naukowy.
JeżeliBlaty granitowe kuchenne Włocławek chodzi natomiast o często myloną z antropologią religii dziedzinę zwaną antropologią religijną, to jej synonimem jest antropologia teologiczna i bazuje ona na nauce o naturze człowieka oraz jego relacjach z Bogiem.
Autor artykułu: