Chrześcijaństwo

Do powszechnie znanych systemów religijnych zarówno licząc od zarania dziejów, jak i patrząc na współczesną klasyfikację wierzeń najpopularniejszych na świecie, zalicza się judaizm, buddyzm, czy też islam oraz hinduizm. Zdecydowanie najwięcej jest natomiast wyznawców religii chrześcijańskiej. Na podstawie statystyk sprzed kilku lat, […]

Więcej...