Antropologia religijna

Pojęcie antropologii religii odnosi się do potężnej dziedziny jaką jest antropologia kulturowa. Jej celem nadrzędnym jest prowadzenie gruntownych badań mających na celu wykazywanie powiązań na linii cechy społeczeństwa oraz religii jakie są w tych badanych obszarach wyznawane. Nierzadko jako antropologię religii uznaje […]

Więcej...