New Age

Jako New Age rozumie się specyficzny system wierzeń, który określa się nie tyle religią na równi na przykład z chrześcijaństwem, czy mającym równie długą historię islamem bądź judaizmem, ale zwłaszcza traktuje się to jako ruch religijny. Jest on oparty na dążeniu do […]

Więcej...