Religijne odmienności

Bardzo często mówi się stereotypowo, że każdy system religijny, jaki dziś mamy i który zrodził się tysiące lat temu i nadal jest na całym świecie rozsianych mnóstwo jego wyznawców, jest do siebie mocno zbliżony. Nierzadko pada sformułowanie, że każda religia ma tego […]

Więcej...