Religijne odmienności

Bardzo często mówi się stereotypowo, że każdy system religijny, jaki dziś mamy i który zrodził się tysiące lat temu i nadal jest na całym świecie rozsianych mnóstwo jego wyznawców, jest do siebie mocno zbliżony. Nierzadko pada sformułowanie, że każda religia ma tego […]

Więcej...

Hinduizm

Spośród rozmaitych rodzajów systemów wierzeń, jednym z najpowszechniejszych i plasujących się w hierarchii w pierwszej piątce religii świata, warto wyróżnić hinduizm. Jego podstawą jest przekonanie o kulcie jednej istoty Boskiej, jaka stanowi jedność zwaną w hinduizmie Brahman. Mimo, że jest to jedyna […]

Więcej...