Wpisy

Chrześcijaństwo

Do powszechnie znanych systemów religijnych zarówno licząc od zarania dziejów, jak i patrząc na współczesną klasyfikację wierzeń najpopularniejszych na świecie, zalicza się judaizm, buddyzm, czy też islam oraz hinduizm. Zdecydowanie najwięcej jest natomiast wyznawców religii chrześcijańskiej. Na podstawie statystyk sprzed kilku lat, […]

Więcej...

Antropologia religijna

Pojęcie antropologii religii odnosi się do potężnej dziedziny jaką jest antropologia kulturowa. Jej celem nadrzędnym jest prowadzenie gruntownych badań mających na celu wykazywanie powiązań na linii cechy społeczeństwa oraz religii jakie są w tych badanych obszarach wyznawane. Nierzadko jako antropologię religii uznaje […]

Więcej...