http://da-kalisz.pl

UŻYWANIE KARTY TĘCZOWEJ OZNACZA PRZYJĘCIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

Dokonując rezerwacji usług gastronomicznych i hotelowych prosimy o podawanie numeru ważnej Karty PGH Tęczowa. Korzystając ze zniżki gastronomicznej prosimy o okazanie Karty przed złożeniem zamówienia. Dostępność wszystkich oferowanych usług zależy od posiadania przez hotel wolnych miejsc i dokonania wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji nie można dokonywać przez biura podróży czy biura obsługi konferencji, a zniżki nie mają zastosowania do grupowych lub indywidualnych cen zniżkowych.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Ważność Karty:

Karta Tęczowa Polskiej Grupy Hotelowej jest kartą imienną z wytłoczonym nazwiskiem posiadacza, numerem ewidencyjnym i datą ważności. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty jej wykupienia.
Polska Grupa Hotelowa swoim Klientom sprzedaje wyłącznie usługi, które są świadczone w ściśle okresie, ich ważność jest przedłużana na kolejne 12 miesięczne okresy o ile Klient nie wyrazi pisemnej rezygnacji w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed końcem ważności Karty na następny 12 miesięczny okres. Brak pisemnego powiadomienia ze strony klienta jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wznowienie Pakietu. Wszelkiego rodzaju zniżki udzielane są pod warunkiem okazania ważnej karty. Karta bez podpisu posiadacza na jej odwrocie nie będzie honorowana. Karta Tęczowa jest własnością Polskiej Grupy Hotelowej i na jej żądanie musi być zwrócona.    

Utrata Karty:
Każdy przypadek zgubienia lub kradzieży Karty należy zgłosić do Biura Obsługi Klientów PGH. Po uiszczeniu opłaty administracyjnej zostanie wydana nowa Karta z tą samą datą ważności. W miejsce utraconych Bonów duplikaty nie będą wydawane.

Ograniczenie odpowiedzialności:
Firma Polska Grupa Hotelowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód majątkowych i osobistych poniesionych przez uczestnika programu, a spowodowanych z winy lub w skutek zaniedbania ze strony hotelu, jego pracowników lub przedstawicieli. PGH i związane z nią firmy mogą przechowywać w komputerowej bazie danych informacje dotyczące wykorzystania Kart PGH przez ich posiadaczy. Dane mogą być użyte do celów marketingowych i promocyjnych związanych z Kartą Tęczową PGH.

Zwrot Karty:
Rezygnację z usług PGH reguluje Ustawa z dnia 31 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31.03.2000). rodział 2 Art. 16.2.(8) przepisów art. 7,9 i art 12ust.1 nie stosuje się do: 2 świadczenia w ściśle oznaczonym okresie.

Nasi stali klienci

Zasady prywatności
Copyright © by PGHhotele.pl
Polska Grupa Hotelowa - Członkostwo w naszym klubie zapewnia korzystanie z atrakcyjnych zniżek w sieci hoteli PGH w Polsce. Nasza sieć, to najlepsze hotele w najlepszych cenach.
PGH, Polska Grupa Hotelowa, PGH hotele, hotels in poland